Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

37. Forhåndsgodkendelse af leje

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af leje