Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

36. Indsigelse mod varmeregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab