Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

44. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt lejens størrelse

45. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

46. Klage vedrørende manglende depositum

47. Drøftelse om genoptagelse