Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

47. Drøftelse om genoptagelse

Sagsnr.: 03.09.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Drøftelse om genoptagelse