Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

46. Klage vedrørende manglende depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende depositum