Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

44. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt lejens størrelse