Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. april 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

8. Indsigelse mod lejens størrelse

9. Indsigelse mod lejeforhøjelse

10. Indsigelse mod lejeforhøjelse

11. Indsigelse mod lejeforhøjelse