Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. april 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

10. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse