Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. november 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

57. Indsigelse mod varmeregnskab 2012

58. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

59. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

60. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

61. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

62. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

63. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

64. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning