Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. november 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

57. Indsigelse mod varmeregnskab 2012

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab 2012

 

58. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

59. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

 

60. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

61. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

 

62. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

63. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

64. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning