Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. november 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

60. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning