Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. november 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

59. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum