Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. november 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

57. Indsigelse mod varmeregnskab 2012

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab 2012