Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. oktober 2012
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende lejens størrelse

38. Klage vedrørende lejens størrelse

39. Klage vedrørende fraflytning