Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. oktober 2012
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse