Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 8. august 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

24.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted