Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. november 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende ophævelse

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

33. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning