Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. november 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende ophævelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende ophævelse