Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. april 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende mangler

13. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning