Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. april 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

12. Klage vedrørende forbrug