Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. april 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-47-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning