Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. april 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug