Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. marts 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

9. Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

10. Klage vedr. lejens størrelse m.v.

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning