Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. marts 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

9. Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-45-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

10. Klage vedr. lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-57-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse m.v.

 

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-53-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning