Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. marts 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

10. Klage vedr. lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-57-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse m.v.