Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. januar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Istandsættelse ved fraflytning

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning