Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. januar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-43-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning