Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 6. juli 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

27. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab