Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 6. juli 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

27. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab