Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 6. maj 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

23. Klage vedrørende udbedring af mangler

24. Klage vedrørende forbrugsregnskaber m.v.

25. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.