Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 6. maj 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

23. Klage vedrørende udbedring af mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-66-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende udbedring af mangler