Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. december 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning