Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. december 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning