Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. oktober 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

39. Klage vedrørende mangler

40. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning