Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. maj 2017
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning