Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. maj 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

13. Klage vedr. lejens størrelse

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning