Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. maj 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

13. Klage vedr. lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse

 

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-50-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning