Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. august 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

22. Indsigelse mod lejeforhøjelse

23. Indsigelse mod lejeforhøjelse

24. Indsigelse mod lejeforhøjelse

25. Indsigelse mod lejeforhøjelse

26. Indsigelse mod lejeforhøjelse