Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. august 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

22. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse

 

23. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse

 

24. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse

 

25. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse

 

26. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse