Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. august 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

26. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse