Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. juni 2012
Mødested: På adressen, herefter lokale A3.25

Dagsordenpunkter

21. Klage vedrørende lejens størrelse

22. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

23. Klage vedrørende lejens størrelse