Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. juni 2012
Mødested: På adressen, herefter lokale A3.25

Dagsordenpunkter

22. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.