Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. juni 2012
Mødested: På adressen, herefter lokale A3.25

Dagsordenpunkter

21. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse