Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende lejens størrelse

15. Klage vedrørende skattestigning

16. Klage vedrørende opkrævning af forbrug m.v.