Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

16. Klage vedrørende opkrævning af forbrug m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opkrævning af forbrug m.v.