Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedrørende skattestigning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-47-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende skattestigning