Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse