Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

3. Klage vedrørende fejl og mangler m.m.

4. Forhåndsgodkendelse af leje

5. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning