Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Forhåndsgodkendelse af leje

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af leje