Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

3. Klage vedrørende fejl og mangler m.m.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-58-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fejl og mangler m.m.